بخور سرد آلپکس مدل512
بخور سرد آلپکس مدل512
بخور سرد آلپکس مدل512
بخور سرد آلپکس مدل512

بخور سرد آلپکس مدل۵۱۲

تماس بگیرید

در انبار

بخور سرد آلپکس مدل512

مشخصات:

حجم مخزن آب:5.7 لیتر

طراحی بسیار زیبا و دیجیتال

مناسب برای فضای 75 متر مربع

قدرت مصرفی : 30وات

حداکثر بخار خروجی 300 میلی لیتر در ساعت 

امکان یونیزه اسیون وتوانائی تولید یون منفی در محیط

قابلیت تنظیم رطوبت محیط

قابلیت تنظیم زمان برای روشن خاموش شدن دستگاه

خاموشی خودکاردر صورت اتمام

دارای تائیدیه های CE وiso

توضیحات

بخور سرد آلپکس مدل۵۱۲

مشخصات:

حجم مخزن آب:۵٫۷ لیتر

طراحی بسیار زیبا و دیجیتال

مناسب برای فضای ۷۵ متر مربع

قدرت مصرفی : ۳۰وات

حداکثر بخار خروجی ۳۰۰ میلی لیتر در ساعت 

امکان یونیزه اسیون وتوانائی تولید یون منفی در محیط

قابلیت تنظیم رطوبت محیط

قابلیت تنظیم زمان برای روشن خاموش شدن دستگاه

خاموشی خودکاردر صورت اتمام

دارای تائیدیه های CE وiso

بخور سرد آلپکس مدل512 - فرایند آب پارسیان
بخور سرد آلپکس مدل512
بخور سرد آلپکس مدل512
بخور سرد آلپکس مدل512
بخور سرد آلپکس مدل512

بخور سرد آلپکس مدل۵۱۲

تماس بگیرید

در انبار

بخور سرد آلپکس مدل512

مشخصات:

حجم مخزن آب:5.7 لیتر

طراحی بسیار زیبا و دیجیتال

مناسب برای فضای 75 متر مربع

قدرت مصرفی : 30وات

حداکثر بخار خروجی 300 میلی لیتر در ساعت 

امکان یونیزه اسیون وتوانائی تولید یون منفی در محیط

قابلیت تنظیم رطوبت محیط

قابلیت تنظیم زمان برای روشن خاموش شدن دستگاه

خاموشی خودکاردر صورت اتمام

دارای تائیدیه های CE وiso

توضیحات

بخور سرد آلپکس مدل۵۱۲

مشخصات:

حجم مخزن آب:۵٫۷ لیتر

طراحی بسیار زیبا و دیجیتال

مناسب برای فضای ۷۵ متر مربع

قدرت مصرفی : ۳۰وات

حداکثر بخار خروجی ۳۰۰ میلی لیتر در ساعت 

امکان یونیزه اسیون وتوانائی تولید یون منفی در محیط

قابلیت تنظیم رطوبت محیط

قابلیت تنظیم زمان برای روشن خاموش شدن دستگاه

خاموشی خودکاردر صورت اتمام

دارای تائیدیه های CE وiso