بخور سرد آلپکس MH 510

بخور سرد آلپکس MH 510

تماس بگیرید

در انبار

بخور سرد آلپکس MH 510 :

– حجم مخزن : 5.7 لیتر
– مناسب برای 75 متر مربع
– قدرت مصرفی : 30 وات
– حداکثر بخار خروجی : 300 میلی لیتر
– در صورت اتمام اب دستگاه بصورت خودکار خاموش می شود.
– تامین رطوبت فضا در زمستان
– تولید اکسیژن
– بدون صدا

توضیحات

بخور سرد آلپکس MH 510 :

بخور سرد آلپکس MH- 510
– حجم مخزن : ۵٫۷ لیتر
– مناسب برای ۷۵ متر مربع
– قدرت مصرفی : ۳۰ وات
– حداکثر بخار خروجی : ۳۰۰ میلی لیتر
– در صورت اتمام اب دستگاه بصورت خودکار خاموش می شود.
– تامین رطوبت فضا در زمستان
– تولید اکسیژن
– بدون صدا

بخور سرد آلپکس MH 510 - فرایند آب پارسیان
بخور سرد آلپکس MH 510

بخور سرد آلپکس MH 510

تماس بگیرید

در انبار

بخور سرد آلپکس MH 510 :

– حجم مخزن : 5.7 لیتر
– مناسب برای 75 متر مربع
– قدرت مصرفی : 30 وات
– حداکثر بخار خروجی : 300 میلی لیتر
– در صورت اتمام اب دستگاه بصورت خودکار خاموش می شود.
– تامین رطوبت فضا در زمستان
– تولید اکسیژن
– بدون صدا

توضیحات

بخور سرد آلپکس MH 510 :

بخور سرد آلپکس MH- 510
– حجم مخزن : ۵٫۷ لیتر
– مناسب برای ۷۵ متر مربع
– قدرت مصرفی : ۳۰ وات
– حداکثر بخار خروجی : ۳۰۰ میلی لیتر
– در صورت اتمام اب دستگاه بصورت خودکار خاموش می شود.
– تامین رطوبت فضا در زمستان
– تولید اکسیژن
– بدون صدا