تصفیه آب کلین پیور کیسی
تصفیه آب کلین پیور کیسی
فیلتر کربن اکتیو خطی کلین پیور
تصفیه آب کلین پیور کیسی
تصفیه آب کلین پیور کیسی
فیلتر کربن اکتیو خطی کلین پیور

تصفیه آب کلین پیور کیسی

تماس بگیرید

در انبار

دستگاه تصفیه اب کیسی شش مرحله  کلین پیور تایوان مدل CF

طراحی زیبا و کم جا با مخزن کوچک خارجی و پمپ قوی اصل تایوان با وجود فیلترهای پیش تصفیه این لاین

توضیحات

تصفیه آب کلین پیور کیسی شش مرحله  کلین پیور تایوان مدل CF

برای فضاهای کوچک طراحی شده وقابلیت نصب در زیر سینک و همچنین بصورت رومیزی را دارد.

ساخت تایوان تحت لیسانس امریکا

طراحی زیبا و کم جا با مخزن کوچک خارجی و پمپ قوی اصل تایوان با وجود فیلترهای پیش تصفیه این لاین

قیمت فقط ۸۲۰۰۰۰ تومان

تصفیه آب کلین پیور کیسی شش مرحله کلین پیور تایوان مدل CF طراحی زیبا و کم جا با مخزن کوچک خارجی و پمپ قوی اصل تایوان با وجود فیلترهای پیش تصفیه این لاین قیمت فقط 820000 تومان
تصفیه آب کلین پیور کیسی
تصفیه آب کلین پیور کیسی
فیلتر کربن اکتیو خطی کلین پیور
تصفیه آب کلین پیور کیسی
تصفیه آب کلین پیور کیسی
فیلتر کربن اکتیو خطی کلین پیور

تصفیه آب کلین پیور کیسی

تماس بگیرید

در انبار

دستگاه تصفیه اب کیسی شش مرحله  کلین پیور تایوان مدل CF

طراحی زیبا و کم جا با مخزن کوچک خارجی و پمپ قوی اصل تایوان با وجود فیلترهای پیش تصفیه این لاین

توضیحات

تصفیه آب کلین پیور کیسی شش مرحله  کلین پیور تایوان مدل CF

برای فضاهای کوچک طراحی شده وقابلیت نصب در زیر سینک و همچنین بصورت رومیزی را دارد.

ساخت تایوان تحت لیسانس امریکا

طراحی زیبا و کم جا با مخزن کوچک خارجی و پمپ قوی اصل تایوان با وجود فیلترهای پیش تصفیه این لاین

قیمت فقط ۸۲۰۰۰۰ تومان