سوئیچ قطع فشار بالا

سوئیچ قطع فشار بالا

تماس بگیرید

در انبار

سوئیچ قطع فشار بالا  ساخت تایوان

سوییچ فشار بالا (های پرشر) در دستگاه تصفیه آب مبتنی بر اسمز معکوس استفاده می شود و وظیفه آن قطع کردن جریان برق دستگاه در زمان پر شدن مخزن تصفیه آب می باشد.سوئیچ قطع فشار بالاHigh pressure با برق 24 ولت و در تصفیه آب خانگی کار می کند و دو سر آن مجهز به اتصال فیتینگی می باشد و به راحتی می توان شلنگ خانگی را به آن وصل

توضیحات

سوئیچ قطع فشار بالا

سوییچ فشار بالا (های پرشر) در دستگاه تصفیه آب مبتنی بر اسمز معکوس استفاده می شود و وظیفه آن قطع کردن جریان برق دستگاه در زمان پر شدن مخزن تصفیه آب می باشد.سوئیچ قطع فشار بالاHigh pressure با برق ۲۴ ولت و در تصفیه آب خانگی کار می کند و دو سر آن مجهز به اتصال فیتینگی می باشد و به راحتی می توان شلنگ خانگی را به آن وصل نمود.

سوئیچ قطع فشار بالا-در دستگاه تصفیه آب مبتنی بر اسمز معکوس استفاده می شود
سوئیچ قطع فشار بالا

سوئیچ قطع فشار بالا

تماس بگیرید

در انبار

سوئیچ قطع فشار بالا  ساخت تایوان

سوییچ فشار بالا (های پرشر) در دستگاه تصفیه آب مبتنی بر اسمز معکوس استفاده می شود و وظیفه آن قطع کردن جریان برق دستگاه در زمان پر شدن مخزن تصفیه آب می باشد.سوئیچ قطع فشار بالاHigh pressure با برق 24 ولت و در تصفیه آب خانگی کار می کند و دو سر آن مجهز به اتصال فیتینگی می باشد و به راحتی می توان شلنگ خانگی را به آن وصل

توضیحات

سوئیچ قطع فشار بالا

سوییچ فشار بالا (های پرشر) در دستگاه تصفیه آب مبتنی بر اسمز معکوس استفاده می شود و وظیفه آن قطع کردن جریان برق دستگاه در زمان پر شدن مخزن تصفیه آب می باشد.سوئیچ قطع فشار بالاHigh pressure با برق ۲۴ ولت و در تصفیه آب خانگی کار می کند و دو سر آن مجهز به اتصال فیتینگی می باشد و به راحتی می توان شلنگ خانگی را به آن وصل نمود.