شیر برقی ۱٫۴ اینچ

تماس بگیرید

در انبار

شیر برقی 1.4 اینچ  24 VDC) Solenoid Valve)

وظیفه این قطعه قطع آب ورودی به دستگاه در هنگامی است که پمپ دستگاه به هر دلیلی خاموش باشد. در غیاب شیر برقی در صورتی که به هر دلیلی پمپ دستگاه خاموش شود، آب فشار لازم جهت عبور از ممبرین را ندارد. در این صورت آب از شیر ورودی وارد دستگاه شده و از خروجی فاضلاب ممبرین خارج شده از محدود کننده جریان فاضلاب عبور کرده وارد مجرای فاضلاب خواهد شد. بدین ترتیب باعث هدر رفت آب می شود. لذا جهت جلوگیری از بروز این مسئله شیر برقی در مدار قرار گرفته است.

توضیحات

شیر برقی ۱٫۴ اینچ ۲۴ VDC) Solenoid Valve)

وظیفه این قطعه قطع آب ورودی به دستگاه در هنگامی است که پمپ دستگاه به هر دلیلی خاموش باشد. در غیاب شیر برقی در صورتی که به هر دلیلی پمپ دستگاه خاموش شود، آب فشار لازم جهت عبور از ممبرین را ندارد. در این صورت آب از شیر ورودی وارد دستگاه شده و از خروجی فاضلاب ممبرین خارج شده از محدود کننده جریان فاضلاب عبور کرده وارد مجرای فاضلاب خواهد شد. بدین ترتیب باعث هدر رفت آب می شود. لذا جهت جلوگیری از بروز این مسئله شیر برقی در مدار قرار گرفته است.

شیربرقی فلزی ۲۴ولت ،اولين توليد کننده فيلتر تصفيه اب، طراح فيلتر تصفيه اب، اولين توليد کننده فيلتر، فيلتر تصفيه آب، طراح فيلتر، تصفيه آب خانگي، تصفيه آب صنعتي، تصفيه آب در تهران، تصفيه آب درکرج فيلتر اليافي، تصفيه آب SUREAQUA

شیر برقی 1.4 اینچ - فرایند آب پارسیان

شیر برقی ۱٫۴ اینچ

تماس بگیرید

در انبار

شیر برقی 1.4 اینچ  24 VDC) Solenoid Valve)

وظیفه این قطعه قطع آب ورودی به دستگاه در هنگامی است که پمپ دستگاه به هر دلیلی خاموش باشد. در غیاب شیر برقی در صورتی که به هر دلیلی پمپ دستگاه خاموش شود، آب فشار لازم جهت عبور از ممبرین را ندارد. در این صورت آب از شیر ورودی وارد دستگاه شده و از خروجی فاضلاب ممبرین خارج شده از محدود کننده جریان فاضلاب عبور کرده وارد مجرای فاضلاب خواهد شد. بدین ترتیب باعث هدر رفت آب می شود. لذا جهت جلوگیری از بروز این مسئله شیر برقی در مدار قرار گرفته است.

توضیحات

شیر برقی ۱٫۴ اینچ ۲۴ VDC) Solenoid Valve)

وظیفه این قطعه قطع آب ورودی به دستگاه در هنگامی است که پمپ دستگاه به هر دلیلی خاموش باشد. در غیاب شیر برقی در صورتی که به هر دلیلی پمپ دستگاه خاموش شود، آب فشار لازم جهت عبور از ممبرین را ندارد. در این صورت آب از شیر ورودی وارد دستگاه شده و از خروجی فاضلاب ممبرین خارج شده از محدود کننده جریان فاضلاب عبور کرده وارد مجرای فاضلاب خواهد شد. بدین ترتیب باعث هدر رفت آب می شود. لذا جهت جلوگیری از بروز این مسئله شیر برقی در مدار قرار گرفته است.

شیربرقی فلزی ۲۴ولت ،اولين توليد کننده فيلتر تصفيه اب، طراح فيلتر تصفيه اب، اولين توليد کننده فيلتر، فيلتر تصفيه آب، طراح فيلتر، تصفيه آب خانگي، تصفيه آب صنعتي، تصفيه آب در تهران، تصفيه آب درکرج فيلتر اليافي، تصفيه آب SUREAQUA