فیلتر داخلی جنرال الکتریک

تماس بگیرید

در انبار

فیلتر داخل ساید جنرال الکتریک مدل GE MSWF  یک نمونه از فیلترهای بلند و سرپهن می باشد که برای ساید بای سایدهای سری GE و یخچال هایی که فریزر آنها در پایین قرار گرفته طراحی شده است. این فیلتر دارای تاییدیه NSF  شماره 42 و 52 می باشد.

توضیحات

فیلتر داخلی جنرال الکتریک MSWF  به عنوان یک فیلتر داخلی بلند برای یخچال و ساید بای ساید جنرال الکتریک شناخته میشود.

ساید های جنرال الکتریک معمولا ۴ گروه مختلف فیلتر را پشتیبانی می کنند:

۱– فیلترهای سری MWF / MWFA که کوتاه بوده و به عنوان فیلتر لیوانی جنرال الکتریک یا فیلتر کوزه ای جنرال الکتریک هم شناخته می شوند.

۲– فیلترهای گروه GSWF و فیلترهای گروه MSWF که به عنوان فیلتر بلند جنرال الکتریک یا فیلتر سرپهن جنرال الکتریک شناخته می شوند.

۳– فیلترهای گروه RPWFE که به عنوان فیلتر بلند جنرال الکتریک و فیلتر موشکی جنرال الکتریک یا فیلتر سر باریک جنرال الکتریک شناخته می شوند.

فیلتر داخل ساید جنرال الکتریک مدل GE MSWF  یک نمونه از فیلترهای بلند و سرپهن می باشد که برای ساید بای سایدهای سری GE و یخچال هایی که فریزر آنها در پایین قرار گرفته طراحی شده است. این فیلتر دارای تاییدیه NSF  شماره ۴۲ و ۵۲ می باشد.

فیلتر MSWF می تواند آلاینده های شیمیایی، کلر و ترکیبات کلر، طعم و بوی آب، سرب، جیوه، آزبست و آلاینده های دیگر را حذف نماید.

اکیدا پیشنهاد می شود که فیلتر را هر ۶ ماه یکبار تعویض نمایید.

 

لیست برخی آلاینده ها که توسط این فیلتر حذف می شوند:

  • مزایا
  • کیفیت بسیار بالای فیلتر
  • دارا بودن تاییدیه NSF
فیلتر داخلی جنرال الکتریک - فرایند آب پارسیان

فیلتر داخلی جنرال الکتریک

تماس بگیرید

در انبار

فیلتر داخل ساید جنرال الکتریک مدل GE MSWF  یک نمونه از فیلترهای بلند و سرپهن می باشد که برای ساید بای سایدهای سری GE و یخچال هایی که فریزر آنها در پایین قرار گرفته طراحی شده است. این فیلتر دارای تاییدیه NSF  شماره 42 و 52 می باشد.

توضیحات

فیلتر داخلی جنرال الکتریک MSWF  به عنوان یک فیلتر داخلی بلند برای یخچال و ساید بای ساید جنرال الکتریک شناخته میشود.

ساید های جنرال الکتریک معمولا ۴ گروه مختلف فیلتر را پشتیبانی می کنند:

۱– فیلترهای سری MWF / MWFA که کوتاه بوده و به عنوان فیلتر لیوانی جنرال الکتریک یا فیلتر کوزه ای جنرال الکتریک هم شناخته می شوند.

۲– فیلترهای گروه GSWF و فیلترهای گروه MSWF که به عنوان فیلتر بلند جنرال الکتریک یا فیلتر سرپهن جنرال الکتریک شناخته می شوند.

۳– فیلترهای گروه RPWFE که به عنوان فیلتر بلند جنرال الکتریک و فیلتر موشکی جنرال الکتریک یا فیلتر سر باریک جنرال الکتریک شناخته می شوند.

فیلتر داخل ساید جنرال الکتریک مدل GE MSWF  یک نمونه از فیلترهای بلند و سرپهن می باشد که برای ساید بای سایدهای سری GE و یخچال هایی که فریزر آنها در پایین قرار گرفته طراحی شده است. این فیلتر دارای تاییدیه NSF  شماره ۴۲ و ۵۲ می باشد.

فیلتر MSWF می تواند آلاینده های شیمیایی، کلر و ترکیبات کلر، طعم و بوی آب، سرب، جیوه، آزبست و آلاینده های دیگر را حذف نماید.

اکیدا پیشنهاد می شود که فیلتر را هر ۶ ماه یکبار تعویض نمایید.

 

لیست برخی آلاینده ها که توسط این فیلتر حذف می شوند:

  • مزایا
  • کیفیت بسیار بالای فیلتر
  • دارا بودن تاییدیه NSF