فیلتر یخچال ساید سامسونگ کره

تماس بگیرید

در انبار

فیلتر یخچال ساید سامسونگ کره

فیلتر موشکی یخچال ساید سامسونگ آکوا پیور

محصول کشور : کره جنوبی Made in Korea

سال ساخت: 2017

سطح کیفی:A

ظرفیت: gal 800 , 3,000 lit

توضیحات

فیلتر یخچال ساید سامسونگ کره

فیلتر موشکی یخچال ساید سامسونگ آکوا پیور

محصول کشور : کره جنوبی Made in Korea

سال ساخت: ۲۰۱۷

سطح کیفی:A

ظرفیت: gal 800 , 3,000 lit

فیلتر یخچال ساید سامسونگ کره - فرایند آب پارسیان

فیلتر یخچال ساید سامسونگ کره

تماس بگیرید

در انبار

فیلتر یخچال ساید سامسونگ کره

فیلتر موشکی یخچال ساید سامسونگ آکوا پیور

محصول کشور : کره جنوبی Made in Korea

سال ساخت: 2017

سطح کیفی:A

ظرفیت: gal 800 , 3,000 lit

توضیحات

فیلتر یخچال ساید سامسونگ کره

فیلتر موشکی یخچال ساید سامسونگ آکوا پیور

محصول کشور : کره جنوبی Made in Korea

سال ساخت: ۲۰۱۷

سطح کیفی:A

ظرفیت: gal 800 , 3,000 lit