فیلترساید سامسونگ آکوا پیور

تماس بگیرید

در انبار

فیلتر موشکی یخچال ساید سامسونگ آکوا پیور

محصول کشور : کره جنوبی Made in Korea

سال ساخت: 2016

سطح کیفی: (10) 10

ظرفیت: gal 500 , 1,900 lit

نام تجاری: DA29-00020B  HAF-CIN/EXP

توضیحات

فیلتر موشکی یخچال ساید سامسونگ آکوا پیور

محصول کشور : کره جنوبی Made in Korea

سال ساخت: ۲۰۱۶

سطح کیفی: (۱۰) ۱۰

ظرفیت: gal 500 , 1,900 lit

نام تجاری: DA29-00020B  HAF-CIN/EXP

فیلتر موشکی یخچال ساید سامسونگ آکوا پیور تصفیه آب پارسیان

فیلترساید سامسونگ آکوا پیور

تماس بگیرید

در انبار

فیلتر موشکی یخچال ساید سامسونگ آکوا پیور

محصول کشور : کره جنوبی Made in Korea

سال ساخت: 2016

سطح کیفی: (10) 10

ظرفیت: gal 500 , 1,900 lit

نام تجاری: DA29-00020B  HAF-CIN/EXP

توضیحات

فیلتر موشکی یخچال ساید سامسونگ آکوا پیور

محصول کشور : کره جنوبی Made in Korea

سال ساخت: ۲۰۱۶

سطح کیفی: (۱۰) ۱۰

ظرفیت: gal 500 , 1,900 lit

نام تجاری: DA29-00020B  HAF-CIN/EXP